Foredrag

Arbejdsglæde og begejstring

Giver dit arbejde stadig mening for dig? Hvornår har du sidst givet dit arbejdsliv et servicetjek – og spurgt dig selv om dit job passer til den, du er, og om du stadig kan begejstres? Er det i trit med dine værdier og trives du i jobbet og på arbejdspladsen? Hvilken rolle spiller du for arbejdsmiljøet og kan du selv gøre noget for at forbedre din trivsel? Du og dine kolleger får rig lejlighed til at give jer selv og jeres arbejdsplads et servicetjek, når Michael Brautsch på en munter og dog alvorlig måde stiller skarpt på vores eget ansvar for arbejdsmiljøet.

I modsætning til mange andre af livets forhold, som fx vores ægteskab, hvor vi stopper op og spørger og selv, om vi er glade og om tilværelsen giver mening, lader mange stå til i arbejdslivet og sætter først ind, når det er for sent. Af samme grund har der aldrig været flere end i dag, der lider af stress, eller har deres daglige gang på en arbejdsplads, hvor mobbekulturen stortrives.

Der er heldigvis råd for det. Første led i den proces er bevidsthed om, hvorfor vi går på arbejde og hvilken rolle vi selv spiller i arbejdsmiljøet. Det handler om at stoppe op, træde ud af os selv og stille de enkle og dog essentielle spørgsmål: Hvorfor søgte vi i sin tid stillingen og hvis ikke vi trives, hvordan kan vi så genfinde begejstringen for vores arbejde og tage ansvar for de områder vi selv har indflydelse på.

Hvornår har du sidst gjort dine kolleger gode, været behjælpelig og – på alle måder forstået – holdt døren for en anden? Ikke for at få noget igen, men bare fordi du kunne bidrage med noget positivt. Gør vi det, skal vi nok få det gode igen. Vigtigt er også hvilke forandringer der har præget vores job og arbejdsplads og hvad disse betyder for os. De fleste medarbejdere accepterer forandringer som et vilkår, så den modstand mod forandring der ofte gør sig gældende er ikke møntet på selve forandringen, men er mere en modstand mod dét at blive forandret.

Forespørg på foredrag

 

Servicetjek på tilværelsen

Oplev et humørfyldt og oplysende foredrag, hvor Michael Brautsch i fuld fart giver publikum et kærligt wake up call.

Nogle gange er det sundt og vigtigt at stoppe op og lave et eftersyn på tilværelsen og forholde sig til, hvad der virkelig har betydning for os og hvordan vi forstår vores værdier. Vi gør det ofte ved glædelige begivenheder som på fødselsdage, nytårsaften og lign. eller når en ulykke eller krisesituation rammer os, men vi skal være bedre til også at gøre det i hverdagen, når der er mere ro på livet.

Michael opmuntrer i foredraget til, at vi forholder os til eksistentielle spørgsmål som: Hvad er meningen med livet? Har vi opnået dét, vi vil? Hvordan forvalter vi vores tid? Er vi tilstede i NUET eller kigger vi hele tiden fremad med forhåbning om, at ”det hele snart bliver rigtig godt” eller tilbage til ”de gode gamle dage”? Hvordan skal vi forholde os til tilværelsen både i medgang og modgang? Og er der nogle dele af vores tilværelse, vi bør tage op til revision? Kort sagt, hvad er vigtigt for os og hvorfor er det vigtigt for os?

OBS: Disse to foredrag kan også holdes med et særligt fokus på forandringsprocesser eller på empowerment, hvor er sættes lys på etiske principper og grundlæggende begreber som ”magt”, ”ansvar”, ”valg” og ”konsekvens”.

Forespørg på foredrag

 

Engagement og rummelighed

Vi taler meget om rummelighed, fx det rummelige arbejdsmarked og den rummelige folkeskole, men rummelighed er et komplekst begreb, for hvad er det der skal gives rum til? Skal der være rum og gives plads til alle, også dem, der tænker og handler anderledes end det, der har været praksis i vores kultur i flere hundrede år? Hvor langt vil vi tolerere religiøs og seksuel praksis, eller en samlivspraksis som ikke de fleste er en del af?  Hvad menes der egentlig med rummelighed, for når vi lukker nogle ind holder vi måske andre ude?

Vi lever jo i en foranderlig verden. Arbejde, fritid og familie stiller i dag store krav til os, som de mennesker vi individuelt er, og det er blevet vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen – at få hold på fundamentet. Det er udfordrende for de fleste, og så går det måske ud over tolerancen overfor dem, der indretter sig på andre måder.

Det handler om vores nysgerrighed og om, at være åben for det, der er anderledes. Så kom og få renset ørerne med dette både morsomme og tankevækkende foredrag, når Michael Brautsch kommer på besøg og renser ud i de værste fordomme og forestillinger om alt det, der binder os sammen, samt de få områder der grundlæggende betyder, at vi ikke forstår hinanden.

Forespørg på foredrag

 

Kunsten at elske sin næste

Vi kan opbygge hinanden i kærlighed, men kan kærligheden også nedbryde? Hvorfor udvikler kærligheden sig ofte så dramatisk og hvordan adskiller kærligheden til ægtefælle, børn og gode venner sig fra kærligheden til fædrelandet, arbejdet og det gode håndværk? Kan man virkelig elske et stykke med sild, og hvordan passer arbejdet og privatlivet sammen i dette store puslespil?

Et omdrejningspunkt må være, at kærligheden kendes på dens frugter og således er vigtig at overveje for forståelsen af livskvaliteten. Vi skal sætte ny fokus på etikken, men hvis hverdagen og karrieren skal fungere optimalt, så må der også sættes nyt lys på kærligheden.

Michael Brautsch, der af mange danskere er kendt fra flere sæsoner af DR1 programmet ”Gift ved første blik”, bruger bl.a. Søren Kierkegaards ”Kærlighedens Gerninger” til at kaste lys på kærlighedens veje og vildveje.

Forespørg på foredrag

 

Nuets kraft

”Livet er det der sker med dig, mens du har så travlt med alt muligt andet” – skrev John Lennon klogt engang. Vi lever i en foranderlig verden og der findes jo kun ét eneste øjeblik, nuet, for i går kommer aldrig tilbage, og i morgen er altid en dag væk. Det er derfor vigtigt at få spurgt sig selv, om dette øjeblik så også bruges godt, om vi behandler det, som det kostbareste vi har. Måske skulle vi begynde at indkalde hinanden til periodisk syn, ligesom vores biler bliver. Hvordan ser det ud med styretøjet, er der slør og har dine prioriteringer fået rust i de bærende dele? Er der kommet svamp og råd i fundamentet og udsynet?

Vi skal altid huske på det vigtigste i livet, men det må aldrig blive reduceret til blotte fyndord på køleskabsmagneter og humørpostkort, så vi nok kan læse søkortet, men ikke kan finde ud af at navigere skibet gennem livets klippeskær og den stærke strøm.

Forespørg på foredrag

 

Søren Kierkegaard i guldalderens København.

Den danske filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) gjorde store og væsentlige tanker om begrebet kærlighed – ja, hans vigtige bog om kristen etik fra 1847 hedder ligefrem ”Kjerlighedens Gjerninger”. Men han gjorde sig også mange andre tanker om sindets kringelkroge, og blev en af de væsentligste vestlige filosoffer overhovedet.

Men hvem var han egentlig? Meget ved vi og meget ved vi ikke. Men med hans egne ord var der fire store ”jordrystelser” der påvirkede ham stærkt, og gjorde ham til den han blev, ”eksistentialismens fader”. Disse var: 1) Påvirkningen fra hans far, 2) hans forlovelse med frøken Regine Olsen, 3) da han blev gjort til nar af pressen samt 4) hans såkaldte kirkekamp.

Oplægget er en let og munter introduktion til Kierkegaard, både hans liv og hans filosofi. Michael Brautsch har speciale i Søren Kierkegaard, især hans tros- og kærlighedsbegreb, og vil på en morsom og tankevækkende måde fortælle om den danske filosof og sætte lys på de hændelser i hans liv der formede denne enestående tænker.

Forespørg på foredrag

 

H. C. Andersens replik

I Guldalderens København gjaldt det om at kunne sige det helt rigtige, på det helt rigtige tidspunkt. Det handlede kort sagt om ”den gode replik”, og den mestrede H. C. Andersen bedre end de fleste – mange af hans historier bærer præg heraf. Oplægget vil være fyldt med eksempler på dette, samt give par historier om digteren selv. Og så vil Michael Brautsch, der også har en skuespilleruddannelse bag sig, læse nogle af de morsomste og mest tankevækkende eventyr op, til oplysning og ikke mindst til morskab.

Forespørg på foredrag