Foredrag

Tag ikke arbejdsglæden forgivet – du har medansvar for arbejdsmiljøet

Giver det mening, når du går på arbejde? Stemmer dit arbejde overens med dine værdier og trives du i jobbet og på arbejdspladsen? Hvilken rolle spiller du for arbejdsmiljøet og kan du selv gøre noget for at forbedre din trivsel? Når Michael Brautsch stiller skarpt på vores eget ansvar for arbejdsmiljøet, får du og dine kolleger rig lejlighed for at give jer selv og jeres arbejdsplads et servicetjek.

Modsat mange andre af livets forhold, som fx vores ægteskab, hvor vi stopper op og spørger og selv, om vi er glade og om tilværelsen giver mening, lader mange stå til i arbejdslivet og sætter først ind, når det er for sent. Netop derfor lider flere også af stress, eller har deres daglige gang på en arbejdsplads, hvor mobbekulturen trives i stor grad.

Men der er hjælp at hente. Første led i den proces er bevidsthed om, hvorfor vi går på arbejde og hvilken rolle vi selv spiller i arbejdsmiljøet. Det handler om at stoppe op, træde ud af os selv og stille de essentielle spørgsmål som, hvorfor søgte vi i sin tid stillingen og hvis ikke vi trives, hvordan kan vi så genfinde begejstringen for vores arbejde og tage ansvar for de områder vi selv har indflydelse på.

Hvornår har du sidst gjort dine kolleger gode, været behjælpelig og holdt døren for en anden.? Uden at forvente noget igen, men bare fordi du kunne bidrage med noget positivt? Gør vi det, skal vi nok få det gode igen. Hvilke forandringer har præget vores job og arbejdsplads og hvad betyder de for os? De fleste medarbejdere accepterer forandringer som et vilkår, så den modstand mod forandring, der ofte gør sig gældende er ikke møntet på selve forandringen, men er mere en modstand mod dét at blive forandret.

Forespørg på foredrag

 

Servicetjek på tilværelsen – tag et pitstop og få det liv du drømmer om

Glæd jer til et underholdende og tankevækkende foredrag, hvor Michael Brautsch giver publikum et kærligt wake up call.

Det er sundt engang imellem at lave et servicetjek på sin tilværelse og forholde sig til, hvad den betyder for os og hvordan vi forstår vores værdier. Det kan være ved glædelige begivenheder som på fødselsdage, nytårsaften og lignende eller når en ulykke eller krisesituation rammer os.

Michael opmuntrer i foredraget til, at vi forholder os til eksistentielle spørgsmål som: Hvad er meningen med livet? Har vi opnået dét vi vil? Hvordan forvalter vi vores tid? Er vi tilstede i NUET eller kigger vi hele tiden fremad med forhåbning om, at ”det hele snart bliver rigtig godt”? Hvordan skal vi forholde os både i medgang og modgang? Og er der nogle dele af vores tilværelse, vi bør have op til revision? Kort sagt, hvad er vigtigt for os og hvorfor er det vigtigt for os?

Forespørg på foredrag

Engagement og rummelighed

Rummelighed er en af tidens helt store buzzwords, se bare på det rummelige arbejdsmarked og den rummelige folkeskole, men rummelighed er et komplekst begreb, for hvad er det der skal gives rum til? Skal der være rum og gives plads til alle, også dem, der tænker og handler anderledes end det, der har været praksis i vores kultur i flere hundrede år? Hvor langt vil vi tolerere religiøs og seksuel praksis, eller en samlivspraksis som ikke de fleste er en del af? Hvad menes der egentlig med rummelighed, for når vi lukker nogle ind holder vi måske andre ude?

Vi lever i en konstant forandrende verden. Familie, fritid og arbejde sætter store krav, som de mennesker vi individuelt er, og det er vores eget ansvar at finde en mening med tilværelsen – at få hold på fundamentet. Det er udfordrende for de fleste, og så går det måske ud over tolerancen overfor dem, der indretter sig på andre måder.

Det handler om vores nysgerrighed og om, at være åben for det, der er anderledes. Så kom og få renset ørerne med dette både morsomme og tankevækkende foredrag, når Michael Brautsch kommer på besøg og renser ud i de værste fordomme og forestillinger om alt det, der binder os sammen, samt de få områder der grundlæggende betyder, at vi ikke forstår hinanden.

Forespørg på foredrag

Kunsten at elske sin næste

Kærlighed kan opbygge, men kan den også nedbryde? Hvorfor udvikler kærligheden sig ofte så dramatisk og hvordan adskiller kærligheden til ægtefælle, børn og gode venner sig fra kærligheden til fædrelandet, arbejdet og det gode håndværk? Kan man virkelig elske et stykke med sild, og hvordan passer arbejdet og privatlivet sammen i dette store puslespil?

Omdrejningspunktet er, at kærligheden kendes på dens frugter og således er vigtig at overveje for forståelsen af livskvaliteten. Vi skal sætte ny fokus på etikken, men hvis hverdagen og karrieren skal fungere optimalt, så må der også sættes nyt lys på kærligheden.

Michael Brautsch, der af mange danskere er kendt fra flere sæsoner af DR1 programmet ”Gift ved første blik”, bruger bl.a. Søren Kierkegaards ”Kærlighedens Gerninger” til at kaste lys på kærlighedens veje og vildveje.

Forespørg på foredrag

Nuets kraft

”Livet er det der sker med dig, mens du har så travlt med alt muligt andet” – skrev John Lennon klogt engang.

Vi lever i en foranderlig verden og der findes jo kun ét eneste øjeblik, nuet, for i går kommer aldrig tilbage, og i morgen er altid en dag væk. Det er derfor afgørende, at vi ind imellem spørger os selv, hvorvidt vi anvender dette nuet godt, om vi behandler det, som det kostbareste vi har. Måske skulle vi begynde at indkalde hinanden til periodisk syn, ligesom vores biler bliver. Hvordan ser det ud med styretøjet, er der slør og har dine prioriteringer fået rust i de bærende dele? Er der kommet svamp og råd i fundamentet og udsynet?

Vi skal huske på de vigtige ting i livet, men det må aldrig blive reduceret til blotte fyndord på køleskabsmagneter og humørpostkort, så vi nok kan læse søkortet, men ikke kan finde ud af at navigere skibet gennem livets klippeskær og den stærke strøm. Michael hjælper med at guide os i dette tankevækkende foredrag.

Forespørg på foredrag

Søren Kierkegaard i guldalderens København.

Den danske filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) besad store og væsentlige tanker om begrebet kærlighed – ja, hans vigtige bog om kristen etik fra 1847 hedder ligefrem ”Kjerlighedens Gjerninger”. Men han gjorde sig også mange andre tanker om sindets kringelkroge, og blev en af de væsentligste vestlige filosoffer overhovedet.

Men hvem var Kierkegaard egentlig? Der er meget, vi ikke ved om ham. Men med hans egne ord var der fire store ”jordrystelser” der påvirkede ham stærkt, og gjorde ham til den han blev, ”eksistentialismens fader”. Disse var: 1) Påvirkningen fra hans far, 2) hans forlovelse med frøken Regine Olsen, 3) da han blev gjort til nar af pressen samt 4) hans såkaldte kirkekamp.

Oplægget er en let og munter introduktion til Kierkegaard, både hans liv og hans filosofi. Michael Brautsch har speciale i Søren Kierkegaard, især hans tros- og kærlighedsbegreb, og vil på en morsom og tankevækkende måde fortælle om den danske filosof og sætte lys på de hændelser i hans liv der formede denne enestående tænker.

Forespørg på foredrag

H. C. Andersens replik

I Guldalderens København gjaldt det om at kunne sige det helt rigtige, på det helt rigtige tidspunkt. Det handlede kort sagt om ”den gode replik”, og den mestrede H. C. Andersen bedre end de fleste – mange af hans historier bærer præg heraf. Oplægget vil være fyldt med eksempler på dette, samt give par historier om digteren selv. Og så vil Michael Brautsch, der også har en skuespilleruddannelse bag sig, læse nogle af de mest morsomme og tankevækkende eventyr op, til oplysning og ikke mindst til morskab.

Forespørg på foredrag